Startliste settes opp snart

Vi vil i etterkant av Funksjonærrittet sette opp startliste til selve rittdagen. Vi ønsker da selvsagt at flest mulig er påmeldt innen den tid, slik at vi har mest mulig korrekt startliste på plass da. Påmelding.

Står du på startlisten og kan ikke av en eller annen grunn være med, send da en epost om dette slik at vi ikke får så mange «vente hull» i løpet av kvelden! seeding@bryneck.no